Salibandyakatemiatoiminta käynnistyy Kittilässä!

| Aiheet: Uutiset

Salibandyseura SBC Levi, Kittilän yläkoulu ja Kittilän lukio käynnistävät yhteistyössä salibandyakatemiatoiminnan Kittilässä lokakuussa 2016! Ensimmäinen, syyskauden kattava harjoittelujakso, on kokeiluluontoinen, jonka avulla kartoitetaan mm. opiskelun ja salibandyharrastuksen yhdistämistä sujuvaksi kokonaisuudeksi yläaste- ja lukio-opiskelijan kannalta. Yläastelaisille ja lukiolaisille on molemmille oma akatemiaryhmänsä.

Akatemiaryhmiin hyväksytyille Kittilän yläasteen 7-9.lk ja lukion 1-3.lk opiskelijoille (sekä tytöt että pojat) on tarjolla mahdollisuus ohjattuihin harjoituksiin kaksi kertaa viikossa. Harjoittelu sisältää mm. koordinaatio-, fysiikka- ja tekniikkapainotteista lajiharjoittelua mahdollistaen kehittymisen pelaajana sekä urheilijana.

Ensimmäiseltä lukuvuodelta saatujen kokemusten perusteella salibandyakatemiatoiminta pyritään vakiinnuttamaan osaksi Kittilän yläkoulun ja lukion toimintaa. Yhtenä tavoitteena on, että tulevaisuudessa Kittilän lukio nähtäisiin entistä houkuttelevampana toisen asteen opiskeluvaihtoehtona salibandyakatemiatoiminnan myötä ja tällä tavalla opiskelijamäärien kasvuun pystytään vaikuttamaan myönteisesti. Luonnollisesti myös SBC Levi hyötyy isommasta pelaajamassasta paikkakunnalla, ja pystyy tarjoamaan entistä enemmän harjoittelumahdollisuuksia junioripelaajilleen.

”Keskustelimme salibandyakatemiatoiminnasta opettajien palaverissa ja ajatuksesta oltiin erittäin innostuneita. Koulu näkee tässä positiivisen kehittymisen mahdollisuuden. SBC Levi on ollut aloitteellinen asiassa ja heillä on hyvin toteutettu toimintasuunnitelma akatemiatoiminnan suhteen, joten odotamme mielenkiinnolla ensimmäisen kokeilujakson tuloksia sekä ohjaajien että opiskelijoiden näkökulmasta”, kertoo Kittilän yläkoulun ja lukion rehtori Janne Ylinampa.

-”Junioripäällikkömme Marko Huhtamellan ideoima akatemiatoiminta on juuri sitä kehitystä ja niitä asioita mitä hänen palkkaamisellaan toivoimmekin saavutettavan. Seuran kannalta tämä on askel eteenpäin kohti laadukkaampaa ja entistä monipuolisempaa junioritoimintaa ja myös iso askel lajin kehitykselle täällä ’pohjoisemmassa’ Pohjois-Suomessa. Toivottavasti myös Kittilän ympäryskuntien lahjakkaimmat säbäniilot ja -niinat ottavat tästä mahdollisuudesta onkeensa, ja kenties jo ensi syksynä nähtäisiin muutama innokas uusi paikkakunnan ulkopuoleltakin saapunut ’salibandylukiolainen’ Kittilässä”, kommentoi seuran toiminnanjohtaja Tuomas Similä.

Akatemiatoiminnan järjestelyistä sekä mm. valmennuksesta vastaavat SBC Levin työntekijät junioripäällikkö Marko Huhtamella, nais- ja tyttötoiminnan koordinaattori Sanna Härkönen sekä toiminnanjohtaja Tuomas Similä.

Syyskaudella salibandyakatemiahanketta tukee SBC Levin monivuotinen yhteistyökumppani Kittilän K-Supermarket!

Lisätietoja akatemiatoiminnasta antaa:

Marko Huhtamella
Junioripäällikkö
SBC Levi
040 218 0258
junioripaallikko(a)sbclevi.fi
sbclevi.fi

K-supermarket